Vi i Villa's logotype

Vi i Villa

Home & Garden · Sweden

Allmän information


Vi ber er vara noga att följa våra rekommendationer när ni lämnar annonsmaterial. Uppstår det frågor är ni alltid välkomna att kontakta oss på annons@viivilla.se.

Vi vill ha en tryckoptimerad PDF, inställd för pdf-version 1.6. Exportera pdf-filen direkt i från Indesign med inställingarna: Standard: PDF/X-4:2010 Kompabilitet: Acrobat 7 (PDF 1.6). Vid äldre versioner än Indesign 5.5 ska inställningarna vara: Standard: (None) Kompabilitet: Acrobat 7 (PDF 1.6).

Bilder

Inkluderade bilder/logotyper måste vara högupplösta (300 dpi) i CMYK färger.

Färger och Färgprofiler

Färger
Allting i annonsen skall ligga i CMYK-läge, men se till att svart text endast innehåller svart färg. Svarta heltäckande ytor bör blandas 100% svart + 50% cyan.

Observera att pantonefärger automatiskt konverteras till CMYK och kan skilja sig från den ursprungliga färgtonen i tryck. Negativ text/ramar/linjer i färgplattor gror lätt igen i tryck. Vi rekomenderar att man använder en linjetjockhet om minst 0,25 mm. Ju fler färger färgplattan innehåller ju lättare gror det igen.

Färgprofil
Det är viktigt att du använder rätt ICC-profi l i annonsen för att uppnå bästa resultat i tryck. Utan rätt ICC-profil kan det tryckta resultatet bli en annons med för mörka och gråaktiga bilder. Här är våra ICC-profiler att ladda ner:

Riksannonser med svartbyten + regionsannonser:

Omslagssidor, Vingar och bilagor:

Riksannonser utan svartbyten:

Svartplåtsbyten

Vi vill ha en pdf i lager där färgannonsen är döpt till GROUND. Följande lager med adressbyten döps med regionsbokstav. Om annonsen är utfallande vill vi ha ett utfall på 3 mm utan skär/ passmärken.

Annonsformat

Det är viktigt för oss att annonserna är gjorda på exakt annonsformat enligt bokning. Utfallande annonser ska vara med 3 mm utfall åt alla håll utan skär/passmärken. Vid utfallande annonser får ej annonstext ligga närmare än 5 mm från det skurna formatet.

Åttondelssida: 89x59 mm
Kvartssida: 89x122 mm
Halvsida stående: 89x249 mm
Halvsida liggande: 183x122 mm
Helsida: 203x273 mm + 3 mm utfall
Uppslag: 406x273 mm + 3 mm utfall
Vinge: 203x195 mm + 3 mm utfall

Vi kan göra din annons

Vi kan hjälpa dig med layout och originalarbete. Skicka allt som ska ingå i annonsen, helst med en enkel skiss på vad du har tänkt dig. Digitala bilder skall vara högupplösta (300 dpi). Bilder från websidor har normalt för låg upplösning. Att leta efter annonser och bilder i dina leverantörers bildbanker räknas som produktionstid.

Produktionspris: 1500:–/tim + moms.

Materialinlämning

Checklista innan du lämnar material:
• Är annonsen en helsida eller uppslag? Glöm inte utfallet!
• Annonsen levereras som en tryckfärdig PDF 1.3
• Alla bilder är i CMYK.
• Alla CMYK-bilder är i minst 170 ppi och monterade i 100% storlek.
• Alla teckensnitt är inkluderade eller vektoriserade (gjorda som banor).
• Inte använda för liten storlek på text mot negativ bakgrund.
• Text som ska vara svart inte är 4-färgsseparerad.

Frågor? Kontakta oss!

Frågor rörande din annons kan du ställa till annons@viivilla.se.

Print Region

View more