Vi i Villa's logotype

Vi i Villa

Home & Garden · Sweden
1.44M
Reach
9
Issues/Year
2.17M
Circulation
95 000
Stockholm Norra
95 000
Stockholm Södra
48 000
Uppsala
49 000
Södermanland
68 000
Östergötland
65 000
Jönköping
36 000
Kronoberg
47 000
Kalmar
11 000
Gotland
34 000
Blekinge
54 000
Kristianstad
120 000
Malmö
54 000
Halland
97 000
Göteborg/Bohus
85 000
Älvsborg
51 000
Skaraborg
51 000
Värmland
45 000
Örebro
39 000
Västmanland
55 000
Dalarna
50 000
Gävleborg
42 000
Västernorrand
22 000
Jämtland
39 000
Västerbotten
40 000
Norrbotten
Source: Orvesto Konsument 2019 helår